دهبارز (رودان) - گزینه دو


نمایندگی دهبارز (رودان) - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نجفی

تلفن : 7642886362

فکس : 9177652919

پست الکترونیکی :

آدرس : دهبارز - بلوار شهدا -روبرو اداره آموزش و پرورش-جنب بیمه ملت - گزینه 2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177652919 آدرس : دهبارز .بلوار معلم. روبروی آموزش و پرورش .جنب بیمه ملت .076286362-09177652919
شعبه دخترانه تلفن : 0762886362 آدرس : دهبارز . بلوار معلم. روبروی اداره آموزش و پرورش .جنب بیمه ملت .نمایندگی گزینه دو -07642886362-09177652919