بندر ماهشهر - جهان آوا


نمایندگی بندر ماهشهر - جهان آوا


نام مدیر : جناب آقای تقوی زاده

تلفن : 6152358270

فکس : 6152327122

پست الکترونیکی :

آدرس : بندرماهشهر-ابتدای خیابان طالقانی-ساختمان آرامش طبقه سوم - موسسه جهان آوادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06152358270 -06152350841 آدرس : خ طالقانی ساختمان آرامش.گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 09160554279_ 06152350841 آدرس : ابتدای خ طالقانی ساختمان آرامش. گزینه دو