باغملک - گزینه دو


نمایندگی باغملک - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای مرادی

تلفن : 06143720002

فکس : 6113925334

پست الکترونیکی :

آدرس : باغملکدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9166922529 آدرس : باغملک- خ آیت الله مطهری - روبروی سالن آموزش و پرورش و مبلمان حسینی
شعبه دخترانه تلفن : 06143720002 آدرس : باغملک - خ شهید مطهری - روبروی سالن آموزش و پرورش و مبلمان حسینی