اهواز - موسسه فرهنگی آموزشی علوم گستر ایرانیان


نمایندگی اهواز - موسسه فرهنگی آموزشی علوم گستر ایرانیان


نام مدیر : جناب آقای ناصری پور

تلفن : 6133925871

فکس : 6133925334

پست الکترونیکی : gozine2ahwaz@gmail.com

آدرس : اهواز-کیانپارس-انتهای خیابان 12شرقی-پلاک 31-آموزشگاه علوم ایران


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06133925871 آدرس : اهواز - کیانپارس - انتهای خیابان 12 شرقی - پلاک 4
شعبه دخترانه تلفن : 06133925334 آدرس : اهواز - کیانپارس - انتهای خیابان 12 شرقی - پلاک 31