اهواز - موسسه فرهنگی آموزشی علوم گستر ایرانیان


نمایندگی اهواز - موسسه فرهنگی آموزشی علوم گستر ایرانیان


نام مدیر : جناب آقای ناصری پور

تلفن : 09163139731 - 06133925871 - 06133925874 - 06133925266

فکس : 6133925334

پست الکترونیکی : gozine2ahwaz@gmail.com

آدرس : کیانپارس - انتهای خیابان 12شرقی - پلاک 4 - آموزشگاه علوم ایران


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06133925871 - 09169007076 آدرس : اهواز - کیانپارس - خیابان سروش غربی - نبش خیابان ایدون - پلاک 45
شعبه دخترانه تلفن : 06133925874 - 09163139731 آدرس : اهواز - کیانپارس - انتهای خیابان 12 شرقی - پلاک 4