پیشوا -آموزشگاه تخته سیاه


نمایندگی پیشوا -آموزشگاه تخته سیاه


نام مدیر : سرکار خانم عرب قنبری

تلفن : 02136723093-09193902968

فکس : 02136723094

پست الکترونیکی :

آدرس : پیشوا.خیابان شریعتی.کوی ابوذر پلاک۳ آموزشگاه تخته سیاهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9193902968 آدرس : پیشوا خیابان شریعتی کوچه ابوذر پلاک 3 . آموزشگاه تخته سیاه
شعبه دخترانه تلفن : 36723094 آدرس : پیشوا خیابان شریعتی کوچه ابوذر پلاک 3 . آموزشگاه تخته سیاه