پیشوا -آموزشگاه تخته سیاه


نمایندگی پیشوا -آموزشگاه تخته سیاه


نام مدیر : سرکار خانم عرب قنبری

تلفن : 02136723093-09128927244

فکس : 02136723094

پست الکترونیکی :

آدرس : پیشوا.خیابان شریعتی.کوی ابوذر پلاک۳ آموزشگاه تخته سیاهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9193902968 آدرس : پیشوا خیابان شریعتی کوچه ابوذر پلاک 3 . آموزشگاه تخته سیاه
توضیحات :