نیشابور شرکت تعاونی خدمات فرهنگی آموزشی مائده


نمایندگی نیشابور شرکت تعاونی خدمات فرهنگی آموزشی مائده


نام مدیر : سرکار خانم ناطق

تلفن : 051۴۲۶۱۵۲۲۵

فکس :

پست الکترونیکی : neyshabour.gozine2@gmail.com

آدرس : نیشابور - بلوار اموزگار شرقی بین معلم وغزالی جنب دبستان میثاق پرنیان پلاک ۲۷

توضیحات : ساعات حضور: 8 صبح تا 8 شب (روزهای زوج برادران روزهای فرد خواهران)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 051۴۲۶۱۵۲۲۵ آدرس : نیشابور - بلوار اموزگار شرقی بین معلم وغزالی جنب دبستان میثاق پرنیان پلاک ۲۷
شعبه دخترانه تلفن : 051۴۲۶۱۵۲۲۵ آدرس : نیشابور - بلوار اموزگار شرقی بین معلم وغزالی جنب دبستان میثاق پرنیان پلاک ۲۷