نیشابور شرکت تعاونی خدمات فرهنگی آموزشی مائده


نمایندگی نیشابور شرکت تعاونی خدمات فرهنگی آموزشی مائده


نام مدیر : سرکار خانم ناطق

تلفن : 05142235553 - 05142211866

فکس :

پست الکترونیکی : neyshabour.gozine2@gmail.com

آدرس : نیشابور خ 15خرداد 33 نرسیده به رستوران پارس - گزینه دو

توضیحات : ساعات حضور: 8 صبح تا 8 شب (روزهای زوج برادران روزهای فرد خواهران)


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05142235553 - 05142211866 آدرس : نیشابور خ 15خرداد 33 نرسیده به رستوران پارس گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 05142235553 - 05142211866 آدرس : نیشابور خ 15خرداد 33 نرسیده به رستوران پارس گزینه دو