شوط - آموزشگاه دکترحسابی


نمایندگی شوط - آموزشگاه دکترحسابی


نام مدیر : سرکار خانم مصطفی زاده

تلفن : 044-34277979

فکس : 04434277979

پست الکترونیکی : javadalipour1358@gmail.com

آدرس : استان آ.غ - شهرستان شوط - میدان امام حسین - کوی شهید محمد لطف الله نژاد - آموزشگاه دکتر حسابی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9143622023 آدرس : استان آ.غ - شهرستان شوط - میدان امام حسین - کوی شهید محمد لطف الله نژاد - آموزشگاه دانش گستر - 09144619262 - 09143622023 - 04434277979
شعبه دخترانه تلفن : 044-34277979 آدرس : استان آ.غ - شهرستان شوط - میدان امام حسین - کوی شهید محمد لطف الله نژاد - آموزشگاه دکتر حسابی