گناباد - موسسه آموزشی گزینه دو


نمایندگی گناباد - موسسه آموزشی گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم خاکپور

تلفن : 5157226813

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : گناباد-خیابان غفاری - روبروی بانک ملی مرکزیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05157226813 - 09155335860 - 09153759702 - 09155335860 - 05157257258 آدرس : گناباد-خیابان غفاری نرسیده به غفاری۳- روبروی بانک ملی مرکزی-موسسه آموزشی فرهنگی گزینه 2
شعبه دخترانه تلفن : 05157226813 آدرس : گناباد-خیابان غفاری - نرسیده به غفاری ۳- روبروی بانک ملی مرکزی-موسسه آموزشی فرهنگی گزینه 2