کاشمر - گزینه دو


نمایندگی کاشمر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نوروزی

تلفن : 09155319855-91013401 -05155241932

فکس : 5155266996

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشمر -امام خمینی 11/3 جنب پاساژ علاء الدین واحد 6دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان امام خمینی 14
شعبه دخترانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان امام خمینی 14