کاشمر - گزینه دو


نمایندگی کاشمر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صحرایی

تلفن : 5155241932

فکس : 5155266996

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشمر خیابان امام خمینی 16 پلاک 4/1 طبقه دومدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان امام خمینی 14
شعبه دخترانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان امام خمینی 14