کاشمر - گزینه دو


نمایندگی کاشمر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صحرایی

تلفن : 5155241932

فکس : 5155266996

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشمر خیابان دادگستری-چهارراه منتظری(منتظری شمالی)-پلاک372دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155239936 آدرس : خیابان دادگستری-منتظری شمالی-پلاک 372
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان دادگستری-منتظری شمالی-پلاک 372
توضیحات :