بردسکن - گزینه دو


نمایندگی بردسکن - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای چراغیان

تلفن : 5155431788

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بردسکن - خیابان قائم - قائم 15 - اولین درب سمت راست -- موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

توضیحات : ساعات کاری - صبح :7 تا 12.30 و عصر : 14 تا 20دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155431788 آدرس : بردسکن - خیابان قائم - قائم 15 - اولین درب سمت راست -- آموزشگاه علمی آزاد جویای دانش
شعبه دخترانه تلفن : 05155431788 آدرس : بردسکن - خیابان قائم - قائم 15 - اولین درب سمت راست -- آموزشگاه علمی آزاد افق روشن