بردسکن - گزینه دو


نمایندگی بردسکن - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای چراغیان

تلفن : 5155431788

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بردسکن - خیابان قائم - قائم 15 - اولین درب سمت راست -- موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

توضیحات : ساعات کاری - صبح :8 تا 12.30 و عصر : 4.30 تا 20.30دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155431788 - 9158335270 آدرس : بردسکن - خیابان قائم - قائم 15 - اولین درب سمت راست -- آموزشگاه علمی آزاد جویای دانش
توضیحات :