بردسکن - گزینه دو


نمایندگی بردسکن - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای چراغیان

تلفن : 5155431788

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بردسکن - خیابان قائم - بین قائم 21 و 23 - پلاک 104 -- موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو

توضیحات : ساعات کاری - صبح : 9.30 تا 12.30 و عصر : 4.30 تا 20.30دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155431788 آدرس : بردسکن - خیابان قائم - بین قائم 21 و 23 - پلاک 104 - آموزشگاه علمی آزاد جویای دانش
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05155431788 آدرس : بردسکن - خیابان قائم - بین قائم 21 و 23 - پلاک 104 - آموزشگاه علمی آزاد افق روشن
توضیحات :