قائنات - گزینه دو


نمایندگی قائنات - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای افضل نژاد

تلفن : 05632524620

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : قاین-خیابان طالقانی-طالقانی2-مجتمع طلای سرخ طبقه اول-دفتر نمایندگی گزینه2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05632524620-09155616698-09153625915 آدرس : قاین-خیابان طالقانی-طالقانی2-مجتمع طلای سرخ طبقه اول-دفتر نمایندگی گزینه2
شعبه دخترانه تلفن : 05632524620-09155616698-09153625915 آدرس : قاین-خیابان طالقانی-طالقانی2-مجتمع طلای سرخ طبقه اول-دفتر نمایندگی گزینه2