پارسیان - نمایندگی


نمایندگی پارسیان - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای علی پور

تلفن : 07644627738

فکس :

پست الکترونیکی : yalipour90@gmail.com

آدرس : پارسیان- خیابان امام خمینی(ره)-جنب بخشداری مرکزی-رو به روی بانک صادرات پارسیان-ساختمان توکلی-طبقه اول-واحد سمت چپ-موسسه گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177627738 - 09173640710 - 07644627738 آدرس : پارسیان- خیابان امام خمینی(ره)-جنب بخشداری مرکزی-رو به روی بانک صادرات پارسیان-ساختمان توکلی-طبقه اول-واحد سمت چپ-موسسه گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 07644627738 آدرس : پارسیان- خیابان امام خمینی(ره)-جنب بخشداری مرکزی-رو به روی بانک صادرات پارسیان-ساختمان توکلی-طبقه اول-واحد سمت چپ-موسسه گزینه دو