شیروان - اموزشگاه گزینه دو


نمایندگی شیروان - اموزشگاه گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای باقری

تلفن : 08536237160

فکس : 08536237160

پست الکترونیکی :

آدرس : شیروان-خیابان دکتر شاملو (جامی شمالی) 5 - پلاک 31دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09155861689 آدرس : خیابان دکتر شاملو(جامی شمالی) 5 پلاک 31
شعبه دخترانه تلفن : 09355262650 آدرس : خیابان دکتر شاملو(جامی شمالی) 5- پلاک 31