سبزوار - آموزشگاه علمی آزاد مدبران


نمایندگی سبزوار - آموزشگاه علمی آزاد مدبران


نام مدیر : سرکار خانم عباسی ثانی

تلفن : 5144231225

فکس : 5144231225

پست الکترونیکی :

آدرس : چهار راه دادگستری نرسیده به فلکه سه گوش- اسد آبادی شماره 31-آموزشگاه علمی آزاد مدبراندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05144222626 - 09151733041 آدرس : چهارراه دادگستری - نرسیده به فلکه سه گوش - اسدآبادی 31 - آموزشگاه مدبّران
شعبه دخترانه تلفن : 09155719473- 05144231225 آدرس : چهارراه دادگستری - نرسیده به فلکه سه گوش - اسدآبادی 31 - آموزشگاه مدبّران