تایباد (باخرز) - آموزشگاه مهر گستران


نمایندگی تایباد (باخرز) - آموزشگاه مهر گستران


نام مدیر : جناب آقای ریاحی

تلفن : 5154526277 - 05154824603

فکس : 5154526277

پست الکترونیکی : mehr_1377@7ahoo.com

آدرس : خراسان رضوی - شهرستان تایباد- باخرز - جنب اداره آموزش وپرورش باخرز -آموزشگاه علمی مهرگستران - نمایندگی گزینه دو - واحد خواهران خانم قربان پور- واحد برادران آقای ریاحی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05154526277 -9153280920 آدرس : تایباد خیابان شریعتی کوچه اصناف نمایندگی گزینه دو -54824603--05154526277
شعبه دخترانه تلفن : 05154526277 آدرس : تایباد خیابان شریعتی کوچه اصناف نمایندگی گزینه دو--54824603--05154526277