درگز - آموزشگاه معراج


نمایندگی درگز - آموزشگاه معراج


نام مدیر : جناب آقای عبداللهیان لطف آبادی

تلفن : 09021221419 05146221419

فکس : 5146232227

پست الکترونیکی :

آدرس : درگز- خیابان 30 متری جهاد- مدرسه غیرانتفاعی معراج درگز خیابان فرمانداری پلاک 18دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09153811529 آدرس : خیابان فرمانداری پلاک 18
شعبه دخترانه تلفن : 05146221419 09021221419 آدرس : خیابان فرمانداری پلاک18