درگز - آموزشگاه معراج


نمایندگی درگز - آموزشگاه معراج


نام مدیر : جناب آقای عبداللهیان

تلفن : 5146221419

فکس : 5146232227

پست الکترونیکی :

آدرس : درگز- خیابان 30 متری جهاد- مدرسه غیرانتفاعی معراجدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9153811529 آدرس : خیابان فرمانداری پلاک 18
توضیحات :