خواف - گزینه دو


نمایندگی خواف - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شاه قاسی

تلفن : 5154229990 - 5154227447

فکس : 5154229990

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان حافظ ابرو-روبروی صندوق مهرامام رضاع-جنب ایرانسل - گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05154227447 آدرس : خواف ـ خیابان حافظ ابرو ـ جنب صندوق کارآفرینی امید و خبرگزاری ایسنا 54229990
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05154229990 آدرس : خواف ـ خیابان حافظ ابرو ـ جنب صندوق کارآفرینی امید و خبرگزاری ایسنا 54227447
توضیحات :