تربت حیدریه - آموزشگاه علمی آزاد دانش نوین


نمایندگی تربت حیدریه - آموزشگاه علمی آزاد دانش نوین


نام مدیر : جناب آقای سلیمانی

تلفن : 5152236478 - 5152237884-5152239798

فکس : 5152236478

پست الکترونیکی : kashani_gozineye2@yahoo.com

آدرس : خیابان کاشانی -کاشانی 5 -آموزشگاه علمی آزاد دانش نوین.


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152236478 آدرس : کاشانی -کاشانی 5 -پ2 - طقه دوم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05152237884 آدرس : تربت حیدریه- خیابان کاشانی- کاشانی 5 -پلاک 2-طبقه دوم
توضیحات :