تربت حیدریه - آموزشگاه علمی آزاد دانش نوین


نمایندگی تربت حیدریه - آموزشگاه علمی آزاد دانش نوین


نام مدیر : جناب آقای سلیمانی

تلفن : 5152236478 - -5152239798

فکس : 5152236478

پست الکترونیکی : kashani_gozineye2@yahoo.com

آدرس : جدید-خیابان کاشانی -کاشانی 3/1- پلاک 87- ساختمان آیلار طبقه دوم-آموزشگاه علمی آزاد دخترانه و پسرانه دانش نوین.


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152236478 - 9153333944 آدرس : کاشانی3/1 جنب بانک مسکن مرکزی ساختمان آیلار-پلاک87 طبقه دوم
توضیحات :