تربت جام - آموزشگاه علمی رودکی وآموزش از راه دور پیام نو


نمایندگی تربت جام - آموزشگاه علمی رودکی وآموزش از راه دور پیام نو


نام مدیر : جناب آقای دریادل

تلفن : 5152531119 - 5152521071

فکس : 5152531119

پست الکترونیکی :

آدرس : تربت جام-خیابان شورای آرد و نان خیابان پشت فرمانداری روبروی میلان سنگر-پلاک 162 09155283682دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 5152544232 آدرس : مفتح 5 مدرسه نیلوفران
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 5152544232 آدرس : مفتح 5مدرسه نیلوفران
توضیحات :