تربت جام - آموزشگاه علمی رودکی وآموزش از راه دور پیام نو


نمایندگی تربت جام - آموزشگاه علمی رودکی وآموزش از راه دور پیام نو


نام مدیر : جناب آقای دریادل

تلفن : 5152531119 - 5152521071

فکس : 5152531119

پست الکترونیکی :

آدرس : تربت جام-منبع آب-خیابان انقلاب(پشت فرمانداری ) مقابل انقلاب 19-پلاک 164 09155283682دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152531119 آدرس : تربت جام خیابان انقلاب مقابل انقلاب19 پلاک112
شعبه دخترانه تلفن : 05152521071 آدرس : تربت جام خیابان انقلاب مقابل انقلاب21 پلاک114