بیرجند - آموزشگاه علمی اشراق در همه مقاطع دختران و پسران


نمایندگی بیرجند - آموزشگاه علمی اشراق در همه مقاطع دختران و پسران


نام مدیر : سرکار خانم اشراقی

تلفن : 5632463394-5632463240

فکس : 5632463235

پست الکترونیکی : gozineh377@yahoo.com

آدرس : بیرجند-خیابان مدرس-مدرس 32-پلاک 51


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 32432434 آدرس : خیابان مدرس- مدرس 32- پلاک 51
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 32448240 آدرس : خیابان مدرس- مدرس 32- پلاک 51
توضیحات :