بیرجند - آموزشگاه علمی اشراق در همه مقاطع دختران و پسران


نمایندگی بیرجند - آموزشگاه علمی اشراق در همه مقاطع دختران و پسران


نام مدیر : سرکار خانم اشراقی

تلفن : 05632404237-09155611281-05632404563

فکس : 5632463235

پست الکترونیکی : gozineh377@yahoo.com

آدرس : بیرجند-خیابان فرهنگ بین غفاری36و38انتهای فرهنگ پلاک6


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9155611281---05632404237 آدرس : -شعبه 2 خیابان فرهنگ بین غفاری36و38پ 6
توضیحات :