انار - پیام نو


نمایندگی انار - پیام نو


نام مدیر : سرکار خانم غلامرضایی نژاد

تلفن : 3434386861 - 3434386861

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان شریعتی - مرکز آموزش پیام نودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03434386861 - 9133936508 آدرس : انار خیابان امام بوستان 8
شعبه دخترانه تلفن : 03434386861 آدرس : انار خیابان امام بوستان 8