بجنورد - آموزشگاه هدف


نمایندگی بجنورد - آموزشگاه هدف


نام مدیر : جناب آقای فلاح

تلفن : 5832221230 - 5832222498

فکس : 5832727562

پست الکترونیکی :

آدرس : بجنورد-خیابان طالقانی غربی نبش چهارراه کمال الملک (چهارراه زایشگاه سابق) پلاک 1145 دفترآموزشگاه هدف نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 32221230 آدرس : خیابان طالقانی غربی نبش چهارراه کمال الملک (چهارراه زایشگاه سابق) پلاک 1145
شعبه دخترانه تلفن : 32221230 آدرس : خیابان طالقانی غربی نبش چهارراه کمال الملک (چهارراه زایشگاه سابق) پلاک 1145