جاجرم - آموزشگاه عصر دانش


نمایندگی جاجرم - آموزشگاه عصر دانش


نام مدیر : جناب آقای عابدینی

تلفن : 5832276880 - 5832276880

فکس : 5832276880

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان مطهری - آموزشگاه عصر دانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9155848761 آدرس : جاجرم -خ مطهری . اموزشگاه عصر دانش
شعبه دخترانه تلفن : 05832276881 آدرس : جاجرم خ مطهری . اموزشگاه عصر دانش