اسفراین - گزینه دو


نمایندگی اسفراین - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم اسماعیل زاده

تلفن : 9355968313 - 5837233868

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر- ولیعصر یک- جنب اوقاف- آموزشگاه گامادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9355968313 - 5837233868 آدرس : خیابان ولیعصر- ولیعصر یک- جنب اوقاف- آموزشگاه گاما