رابر - گزینه دو


نمایندگی رابر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای عطایی اعظم

تلفن : 3442453794

فکس : 3442453794

پست الکترونیکی :

آدرس : کرمان-رابر-خیابان آیت اله خامنه ای-کوچه13-پلاک377دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9132458865 آدرس : کرمان-رابر-خیابان آیت اله خامنه ای-کوچه13-آموزشگاه اندیشه
شعبه دخترانه تلفن : 9132458865 آدرس : کرمان-رابر-خیابان آیت اله خامنه ای-کوچه13-آموزشگاه اندیشه