شهرکرد - گزینه دو شهرکرد


نمایندگی شهرکرد - گزینه دو شهرکرد


نام مدیر : جناب آقای فرهادی بابادی

تلفن : 3833345191

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-نبش خیابان خلیف آباد-جنب دبیرستان غیردولتی خیام- نمایندگی گزینه دو شهرکرد

توضیحات : Representing two options Branch Shahrekord, Chaharmahal and Bakhtiari Province 038 3334 5191 https://goo.gl/maps/htxRY9oAPDS2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03833345191- 9133813855 آدرس : شهرکرد، خیابان سعدی شرقی، نبش خیابان خلیف آباد
شعبه دخترانه تلفن : 03833345191 آدرس : شهرکرد، خیابان سعدی شرقی، نبش خیابان خلیف آباد