حوزه مرکزی بروجن


نمایندگی حوزه مرکزی بروجن


نام مدیر : جناب آقای برزویی

تلفن : 3834238714 - 09131844149

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بروجن- بلوار مدرس بعد از شهرداری روبروی درمانگاه صادقیه تماس 09131844149

توضیحات : اینستاگرام:دفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 03834238714 آدرس : بروجن- بلوار مدرس بعدازشهرداری روبروی درمانگاه صادقیه
شعبه پسرانه تلفن : 03834238714 آدرس : بروجن -بلوار مدرس بعد از شهرداری روبروی درمانگاه صادقیه