اردل - گزینه دو


نمایندگی اردل - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای طاهری

تلفن : 3834344160

فکس : 3834344160

پست الکترونیکی :

آدرس : اردل خیابان سپاه بالاتر از بسیج روبروی تاکسی تلفنی ولی عصردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9133813855 آدرس :