ورامین


نمایندگی ورامین


نام مدیر : جناب آقای مهدیان

تلفن : 36290002 _ 09126912378 _09124913169 _ 09127063768

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : ورامین خیابان 15 خرداد بعد از خیابان شکری جنب گل فروشی کنتیا پلاک 403 _ آکادمی علمی کنکور سِمیمدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 36290002 آدرس : ورامین خیابان 15 خرداد بعد از خیابان شکری جنب گل فروشی کنتیا پلاک 403
شعبه دخترانه تلفن : 36290002 آدرس : ورامین خیابان 15 خرداد بعد از خیابان شکری جنب گل فروشی کنتیا پلاک 403