قرچک


نمایندگی قرچک


نام مدیر : جناب آقای ذاکر

تلفن : ۰۹۰۲۲۴۹۰۲۵۲_۰۹۹۱۴۴۸۰۹۲۶

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس :

توضیحات : نمایندگی گزینه دو قرچک 📲شماره تماس خانم شهبازی(جهت ثبت نام ) ۰۹۰۲۲۴۹۰۲۵۲ 📲شماره تماس مهندس میناخانلو(مسئول IT سایت ) 09914480926دفاتر


شعبه دخترانه و پسرانه تلفن : ۰۹۰۲۲۴۹۰۲۵۲ آدرس : شماره خانم شهبازی جهت ثبت نام در آزمون پسران و دختران قبل از مراجعه حضوری تماس بگیرید‌. زیباشهر _نصر ۳_ جهان دانش
شعبه دخترانه و پسرانه تلفن : ۰۹۹۱۴۴۸۰۹۲۶ آدرس : شماره مهندس میناخانلو جهت هرگونه تماس ضروری با شماره ی زیر تماس بگیرید . ۰۹۹۱۴۴۸۰۹۲۶ زیباشهر_نصر ۳ _جهان دانش