پاکدشت


نمایندگی پاکدشت


نام مدیر : سرکار خانم گلمحمدی

تلفن : 09129487582 -02136441990

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : پاکدشت- دوراهی یبر بلوار شهدای قمی شمالی، نقشینه6 پلاک 25



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :