شهریار - آموزشگاه علمی آزاد برهان


نمایندگی شهریار - آموزشگاه علمی آزاد برهان


نام مدیر : جناب آقای مرادی

تلفن : 2165264929

فکس : 02165264929

پست الکترونیکی : irajmrd@yahoo.com

آدرس : شهریار-خیابان ولیعصر-بعد از رستوران ولیعصر نرسیده به مسجد المهدی-جنب مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش-نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 65264929 - 09125610734 - 09124028598 آدرس : شهریار-خیابان ولیعصر-بعد از رستوران ولیعصر نرسیده به مسجد المهدی-جنب مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش-نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 65264929 آدرس : شهریار-خیابان ولیعصر-بعد از رستوران ولیعصر نرسیده به مسجد المهدی-جنب مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش-نمایندگی گزینه دو