رباط کریم - گزینه دو


نمایندگی رباط کریم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای تفرشی

تلفن : 2156410078

فکس : 2156412425

پست الکترونیکی :

آدرس : رباط کریم- بلوار مصلی - بعد از بنیادشهید - ساختمان ایران - طبقه اول - واحد 4دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09352996311 آدرس : رباط کریم - بلوار مصلی - بعد از بنیاد شهید - ساختمان ایران - طبقه اول- واحد 4 نسیم شهر - بلوار امام خمینی - قبل از بانک مسکن - ساختمان عرفان - طبقه سوم- واحد 5
شعبه دخترانه تلفن : 56410078 آدرس : رباط کریم - بلوار مصلی - بعد از بنیاد شهید - ساختمان ایران - طبقه اول- واحد4 نسیم شهر - بلوار امام خمینی - قبل از بانک مسکن - ساختمان عرفان - طبقه سوم- واحد 5