نظر آباد - آموزشگاه ارشاد


نمایندگی نظر آباد - آموزشگاه ارشاد


نام مدیر : جناب آقای بابایی راد

تلفن : 2645351050

فکس : 02645351050

پست الکترونیکی : school.ershad@yahoo.com

آدرس : خیابان تهران - گلستان 7 - پلاک 17-آموزشگاه غیر دولتی ارشاد


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02645351050 آدرس : نظرآباد- خیابان تهران - گلستان 7 - پلاک 17 - آموزشگاه ارشاد نوین
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 02645362256 آدرس : نظرآباد - خیابان تهران - گلستان 7 - پلاک 17 - دبستان غیر دولتی دخترانه ارشاد
توضیحات :