ساوجبلاغ - آموزشگاه علمی سینا گزینه دو 09125652501


نمایندگی ساوجبلاغ - آموزشگاه علمی سینا گزینه دو 09125652501


نام مدیر : جناب آقای موسی زاده

تلفن : 2644222969-09033269495-09125652501

فکس : 2644212193

پست الکترونیکی :

آدرس : هشتگرد-شهرک ولی عصر -خیابان شهید خرازی -جنب فروشگاه فرهنگیان-پلاک32دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02644222969-09125652501-09033269495 آدرس : هشتگرد,خیابان آزادگان ,خیابان خرازی, جنب فروشگاه فرهنگیان- 09102622062 -02644224966
شعبه دخترانه تلفن : 02644229716-09033269495-09125652501 آدرس : هشتگرد,خیابان آزادگان, خیابان خرازی جنب فروشگاه فرهنگیان