ری - گزینه دو


نمایندگی ری - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای گتمیری

تلفن : 09109126912

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان زکریای رازی (24متری)، کوچه شهید پورحسینی، پلاک7، دبیرستان پسرانه میرداماد دوره دوم.دفاتر


شعبه پسرانه جناب اقای پالیزدار تلفن : 09123082568 آدرس : خیابان زکریای رازی (24متری)، کوچه شهید پورحسینی، پلاک7، دبیرستان پسرانه میرداماد دوره دوم.
شعبه دخترانه جناب اقای پالیزدار تلفن : 09123082568 آدرس :