اسلام شهر - آموزشگاه ره پویان دانشگاه


نمایندگی اسلام شهر - آموزشگاه ره پویان دانشگاه


نام مدیر : سرکار خانم آبنوس

تلفن : 2156350191 - 2156133967

فکس : 2156130281

پست الکترونیکی : rah.poyan1380@gmail.com

آدرس : واحد دختران: خ ۲۰متری امام خمینی_کوچه شهید وزیری_پلاک ۳۲ واحد پسران: خ کاشانی_ابتدای خ ابوذر روبروی کتابخانه شهید بهشتی_ پلاک ۲۲


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 56361248 - 09389996486 آدرس : خ امام خمینی-کوچه چهارم-پلاک 32
توضیحات :