بومهن - گزینه دو


نمایندگی بومهن - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بابایی

تلفن : 2176257200 - 2176257203

فکس : 2176257203

پست الکترونیکی :

آدرس : بومهن - روبروی شهرداری-جنب شهربازی شقایق-مجتمع فرهنگی و هنری مهردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 76257200 آدرس : بومهن-جنب پارک شقایق مجتمع فرهنگی و هنری مهر بومهن
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 76257200 آدرس : بومهن جنب پارک شقایق مجتمع فرهنگی و هنری مهر
توضیحات :