پردیس(بومهن) - گزینه دو


نمایندگی پردیس(بومهن) - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بابایی

تلفن : 2176257200 - 2176257203

فکس : 2176257203

پست الکترونیکی :

آدرس : بومهن-بلوار سپاه انتهای خیابان ورزش مجتمع فرهنگی هنری مهر(جنب پارک شقایق)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9351392422 آدرس : بومهن-بلوار سپاه انتهای خیابان ورزش مجتمع فرهنگی هنری مهر(جنب پارک شقایق)
شعبه دخترانه تلفن : 76257200 آدرس : بومهن-بلوار سپاه انتهای خیابان ورزش مجتمع فرهنگی هنری مهر(جنب پارک شقایق)