فیروزکوه - موسسه علمی نو اندیش


نمایندگی فیروزکوه - موسسه علمی نو اندیش


نام مدیر : جناب آقای عموزاده

تلفن : 02176444082 - 02176447659

فکس : 02176444082

پست الکترونیکی : mostafaamoozadeh@yahoo.ca

آدرس : شهرک ولیعصر - فاز یک - نبش سروستان دوم -جنب تکثیر دوستان موسسه علمی نو اندیش-پلاک73


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9126201837 آدرس :