تهران - گزینه دو


نمایندگی تهران - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نیکخواه

تلفن : 66568715 - 66568716

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : صندوق پستی 7555-14155

توضیحات : کلیه آزمونهای سال تحصیلی 1401-1400 در شهر تهران منحصراً به صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار خواهد شد.دفاتر


شعبه پسرانه 1 تلفن : 2166568715 - 2166568716 آدرس : صندوق پستی 7555-14155
شعبه دخترانه 2 تلفن : 2166568715 - 2166568716 آدرس : صندوق پستی 7555-14155