بندر گناوه - فتح الله کریمی


نمایندگی بندر گناوه - فتح الله کریمی


نام مدیر : جناب آقای کریمی

تلفن : 09173768803

فکس : 7733126972

پست الکترونیکی :

آدرس : گناوه - چهارراه ناخدا حمزه-مجتمع تجاری آفتاب- درب ورودیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09173768803 آدرس : گناوه - چهارراه ناخدا حمزه-مجتمع تجاری آفتاب- درب ورودی
شعبه دخترانه تلفن : 09173768803 آدرس : گناوه - چهارراه ناخدا حمزه-مجتمع تجاری آفتاب- درب ورودی