کنگان - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی کنگان - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای غلامی

تلفن : 09177715259

فکس : 07737224542

پست الکترونیکی :

آدرس : کنگان-خیابان معلم- خیابان دانش آموز {نبش فرعی سوم} جنب کلینیک تخصصی پوست رابو - نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09177715259 - 07737224542 - 07737225515 آدرس : کنگان خیابان معلم - خیابان دانش آموز {نبش فرعی سوم}جنب کلینیک تخصصی پوست رابو نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 09177715259 -- 07737225515 آدرس : کنگان خیابان معلم - خیابان دانش آموز {نبش فرعی سوم} جنب کلینیک تخصصی پوست رابو - نمایندگی گزینه دو