کنگان - مرکزغیردولتی علامه حلی


نمایندگی کنگان - مرکزغیردولتی علامه حلی


نام مدیر : جناب آقای غلامی

تلفن : 07737225515

فکس : 07737225515

پست الکترونیکی :

آدرس : کنگان-خیابان معلم- خیابان دانش آموز جنب آرایشگاه آیمادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09177715259 آدرس : کنگان خیابان معلم خیابان دانش آموز جنب آرایشگاه آیما
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 09177785259 آدرس : کنگان خیابان معلم خیابان دانش آموز جنب آرایشگاه آیما
توضیحات :