دشتی (خورموج) - نمایندگی


نمایندگی دشتی (خورموج) - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم مقامس زاده

تلفن : 07735325463

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خورموج غرب پارک مفتون ساختمان سابق علم و فناوری -موسسه نارون سبزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09368578652 آدرس :
شعبه دخترانه تلفن : 9368578652 آدرس :