دشتستان (برازجان) - آموزشگاه علمی آزاد فاطمیه


نمایندگی دشتستان (برازجان) - آموزشگاه علمی آزاد فاطمیه


نام مدیر : سرکار خانم ایزد پناه

تلفن : ۰۹۱۷۱۷۷۷۹۶۳

فکس : 07734241931

پست الکترونیکی :

آدرس : برازجان- خیابان حسینیه اعظم - کوچه بهمن11روبروی آمفی تئاتردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9171777963 آدرس : برازجان خیابان حسینیه اعظم خیابان فرعی کنار حسینیه تقاطع دوم مدرسه ازاده روبروی آمفی تئاتر
شعبه دخترانه تلفن : 09171777963 آدرس : برازجان خیابان حسینیه اعظم خیابان فرعی کنار حسینیه تقاطع دوم مدرسه ازاده روبروی آمفی تئاتر