خفر - نمایندگی


نمایندگی خفر - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای افتخاری

تلفن : 7154504884

فکس : 7154504884

پست الکترونیکی :

آدرس : خفر-دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 54504884 - 9171911326 آدرس : خفر خیابان شهید کرامت اله حسینی جنب دانشگاه آزاد
شعبه دخترانه تلفن : 54504884 آدرس : خفر خیابان شهید کرامت اله حسینی جنب دانشگاه آزاد