طارم - آموزشگاه ساحل علم


نمایندگی طارم - آموزشگاه ساحل علم


نام مدیر : جناب آقای شفیعی

تلفن : 2432824131 - 9127414737

فکس : 2432822666

پست الکترونیکی :

آدرس : طارم-آب بر- خیابان معلم-جنب مرکز راهنمایی و مشاوره خانوادهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02432824131 آدرس : طارم-آب بر-خ معلم-مرکز مشاوره خانواده-09902563282
شعبه دخترانه تلفن : 02432824131 آدرس : طارم-آب بر-خ معلم-مرکز مشاوره خانواده