سنقر - آموزشگاه فضل


نمایندگی سنقر - آموزشگاه فضل


نام مدیر : سرکار خانم ورزیری

تلفن : 083-48426752

فکس : 08348426752

پست الکترونیکی :

آدرس : سنقر- شهرک فاطمیه - بلوار جانبازان - موسسه آموزشی فرهنگی فضلدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08348426752 - 09189379110 آدرس : استان کرمانشاه- شهرستان سنقر - شهرک فاطمیه-بلوار جانبازان -موسسه آموزشی فرهنگی فضل
شعبه دخترانه تلفن : 08348426752-09183888910 آدرس : استان کرمانشاه-شهرستان سنقر - شهرک فاطمیه بلوار جانبازان موسسه آموزشی فرهنگی فضل