سرپل ذهاب - اموزشگاه علمی آزاد صعود گزینه دو


نمایندگی سرپل ذهاب - اموزشگاه علمی آزاد صعود گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای چله نیا

تلفن : 8342220244

فکس : 8342220244

پست الکترونیکی :

آدرس : چهارراه احمدبن اسحاق بطرف سه راه قصرشیرین نرسیده به بانک رفاه کوی ساختمان دندانپزشکان خاتم آموزشگاه علمی آزاد صعود(گزینه دو)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08342220244 - 9372957655 آدرس : چهارراه احمدبن اسحاق بطرف سه راه قصرشیرین نرسیده به بانک رفاه کوی ساختمان دندانپزشکان خاتم آموزشگاه علمی آزاد صعود(گزینه دو)
توضیحات :