سرپل ذهاب - اموزشگاه علمی آزاد لاوان


نمایندگی سرپل ذهاب - اموزشگاه علمی آزاد لاوان


نام مدیر : جناب آقای الیاسی

تلفن : 8342229858

فکس : 8342229858

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان راه کربلا-چهارراه مرکزی-بالاترازبانک ملی مرکزیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08342229858 آدرس : خ راه کربلا-بالاترازبانک ملی مرکزی آموزشگاه علمی آزاد صعود
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08342229858 آدرس : خ راه کربلا-بالاترازبانک ملی مرکزی آموزشگاه علمی آزاد صعود
توضیحات :