روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نمایندگی روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نام مدیر : جناب آقای الماسی

تلفن : 8346528090

فکس : 8346528090

پست الکترونیکی :

آدرس : روانسر،بلوارطالقانی اولین کوچه جنب استادیوم آزادیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09120813384☆☆☆09185521417 آدرس : روانسر.بلوارمطهری.۱۰متربعدازورزشگاه آزادی خیابانوبه سمت راست میایدبالا.اولین کوچه سمت چپ.کوچه روبه سمت داخل میاید.خانه یکی مونده به آخر.آموزشگاه آسو
شعبه دخترانه تلفن : 09120813384☆☆☆09185521417 آدرس : روانسر.بلوارمطهری.۱۰متربعدازورزشگاه آزادی خیابانوبه سمت راست میایدبالا.اولین کوچه سمت چپ.کوچه روبه سمت داخل میاید.خانه یکی مونده به آخر.آموزشگاه آسو