روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نمایندگی روانسر - آموزشگاه علمی آسوبامدیریت الماسی


نام مدیر : جناب آقای الماسی

تلفن : 8346528090

فکس : 8346528090

پست الکترونیکی :

آدرس : روانسر،بلوارطالقانی اولین کوچه جنب استادیوم آزادیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 8346528090 - 9183899457 آدرس : رولنسر،بلوارطالقانی اولین کوچه جنب استادیوم آزادی
شعبه دخترانه تلفن : 8346528090 آدرس : روانسر.بلوار٢٢بهمن روبه روی اتوگالری کسری