پاوه - نمایندگی


نمایندگی پاوه - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم مقصودی

تلفن : 8346131003 - 9183327876

فکس :

پست الکترونیکی : mahvashava@gmail.com

آدرس : پاوه- سه راهی مخابرات - خیابان رسالت -اموزشگاه علمی ازاد مقصودی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08346131003 - 9183327876 آدرس : پاوه- .‌خیابان انقلاب اسلامی . ابتدای کوچه سنگفزش . جنب کتابفروشی اقای عبادی - 08346122132
شعبه دخترانه تلفن : 08346131003 آدرس : پاوه - خیابان انقلاب اسلامی . ابتدای کوچه سنگفرش .جنب کتابفروشی اقای عبادی